Ook wanneer de eigen rijder in opdracht van anderen gevaarlijke goederen over de weg vervoert, dient deze zelf over een ADR veiligheidsadviseur te beschikken. Met het eigen rijders pakket worden de taken van de adviseur nageleefd en voldoet de zelfstandig rijder tevens aan wet- en regelgeving.

SafetyNet Consultants lanceerde afgelopen week een nieuwe website voor eigen rijders. Eigen rijders krijgen binnen deze nieuwe website een eigen omgeving waarin ze hun dossier met verslagen terug kunnen vinden. Direct bij aanvang van de overeenkomst wordt een inventarisatieverslag opgesteld, welke ook als ADR jaarverslag kan dienen indien er in het afgelopen jaar al ADR gereden is. Dus bent u als eigen rijder op zoek naar een ADR veiligheidsadviseur, dan zijn wij u graag van dienst. Ben je opdrachtgever stuur dit bericht dan door naar je eigen rijders en controleer of ze een overeenkomst hebben. Ook als opdrachtgever ben je verantwoordelijk.

Jaarlijks stellen we aan de hand van een online audit uw ADR jaarverslag op. Hierin komen alle relevante onderwerpen aan bod. Tevens vindt u hierin de nodige adviezen.

Ga naar de nieuwe site: https://www.adr-advisors.eu

Overigens vervalt per 31 december de uitzonderingsregeling voor afzenders. Vervoer je niet zelf, maar geef je wel opdracht, ook dan ben je verplicht om over een ADR Veiligheidsadviseur te beschikken. Ga naar:  SafetyNet Consultants