ADR Veiligheidsadviseur voor kleine bedrijven

395.00

Description

Ook wanneer u als klein bedrijven in opdracht van anderen gevaarlijke goederen over de weg vervoert, dient u zelf over een ADR Veiligheidsadviseur voor kleine bedrijven te beschikken. De diensten als veiligheidsadviseur kunnen wij u aanbieden voor het voordelige tarief van € 395,-* per jaar (inclusief digitaal jaarverslag). Met het Kleine bedrijven pakket worden de taken van de adviseur nageleefd en voldoet u tevens aan wet- en regelgeving. Natuurlijk wel als u zich zelf ook aan de regels houdt.

Voorwaarden: Uw bedrijf rijdt met 1-4 auto’s gevaarlijke stoffen (ADR). Rijdt u met meer auto’s gevaarlijke stoffen? Dan verzoeken wij u hier een aanvraag in te dienen. Beschikt u over één auto en is uw enige activiteit het transport met deze auto, dan bent u een “eigen rijder”. Klik dan hier. Heeft uw firma één auto (of tot en meer 4 auto’s) en heeft u ook nog andere hoofdactiviteiten, dan valt u dus onder dit product (ADR Veiligheidsadviseur voor kleine bedrijven) en meldt u zich hiervoor aan.

Onze aanpak? Jaarlijks ontvangt u van ons een audit inventarisatieformulier. Deze vult u volledig in en samen met de gevraagde bijlagen stuurt u alles naar ons online op. Wij gaan dit vervolgens zo volledig mogelijk beoordelen. Zo kijken we naar alle relevante zaken van de ADR; zoals het ADR certificaat, uw verzekering etc. Vervolgens maken we het ADR jaarverslag op, met daarin de adviezen, voor zover nodig. nemen we dat ook op. Tevens informeren wij u over alle wijzigingen in de ADR, indien in dat jaar de regels van het wegvervoer gewijzigd zijn. Met deze dienstverlening voldoet aan de eisen. Indien vereist verzorgen we tevens het ADR beveiligingsplan conform 1.10

Direct bij aanvang van de overeenkomst wordt een inventarisatieverslag opgesteld, welke ook als ADR jaarverslag kan dienen indien er in het afgelopen jaar al ADR gereden is.