Per 1 januari 2023 gaan er weer wijzigingen in het ADR doorgevoerd worden. Het aantal veranderingen in de ADR per 1 januari 2023 is gelukkig  beperkt. Onderstaand een korte opsomming waarbij rekening gehouden moet worden dat dit nog een vrije vertaling betreft en er nog meer wijzigingen zijn, maar beperkt.

 

Nieuwe UN-nummers en bijzondere bepalingen.

Er is dit keer slechts één nieuw UN-nummer:

UN3550 KOBALTDIHYDROXIDE POEDER, met niet minder dan 10% inadembare deeltjes.

Het UN-nummer 1169 is geschrapt en de vermelding voor UN-nummer 1197 is gewijzigd in: “1197 EXTRACTEN, VLOEIBAAR, voor smaak of aroma”.

Ook zijn er nieuwe bijzondere bepalingen 396, 397, 398 en 676.

 

Hoofdstuk 1 wijzigingen

Binnen Hoofdstuk 1 zijn er een aantal wijzigingen in de definities. Deze wijzigingen zijn bijgewerkt, verwijderd of toegevoegd.

1.1.4.7.1 Invoer van gassen

Hervulbare drukrecipiënten goedgekeurd door het Department of Transportation van de Verenigde Staten van Amerika en geconstrueerd en getest in overeenstemming met de normen vermeld in Deel 178, Specificaties voor verpakkingen van Titel 49, Transport, van de Code of Federal Regulations geaccepteerd voor vervoer in een transportketen volgens 1.1.4.2 mag worden vervoerd vanaf de plaats van de tijdelijke opslag op het eindpunt van de transportketen naar de eindgebruiker.

1.1.4.7.2 Export van gassen en lege, ongereinigde drukrecipiënten

Navulbare drukrecipiënten geautoriseerd door het

Department of Transportation van de Verenigde Staten van Amerika en gebouwd in overeenstemming met de normen vermeld in Deel 178, Specificaties voor verpakkingen van Titel 49, Transport, van de Code of Federal Regulations mogen worden gevuld en alleen vervoerd met het oog op uitvoer naar landen die geen overeenkomst sluitende partij zijn bij het ADR, mits aan de volgende bepalingen wordt voldaan:

(A) Het vullen van het drukrecipiënt is in overeenstemming met de relevante vereisten van de Code of Federal Regulations of the United States van Amerika;

(B) De drukrecipiënten moeten worden gemerkt en geëtiketteerd in overeenstemming met: met hoofdstuk 5.2;

(C) De bepalingen van 4.1.6.12 en 4.1.6.13 zijn van toepassing op drukrecipiënten. Drukrecipiënten mogen niet worden gevuld nadat ze aan een periodieke inspectie moeten worden onderworpen, maar mogen na het verstrijken van de tijdslimiet worden vervoerd voor het uitvoeren van inspecties, met inbegrip van de tussentijdse vervoershandelingen.”

 

Hoofdstuk 2 wijzigingen

Het UN-nummer 1169 is geschrapt en de vermelding voor UN-nummer 1197 is gewijzigd in: “1197 EXTRACTEN, VLOEIBAAR, voor smaak of aroma”.

 

Lees verder op ADR Veiligheidsadviseur